Microconcurs

Bases del Microconcurs – Del 15 de desembre del 2021 al 15 de gener del 2022

1) Objecte

Es convoca el Microconcurs, un concurs que consisteix  a publicar fotografies responent a la pregunta “Quina imatge t’inspira #RelatsEnFemení?” a la xarxa social Instagram.

Activitat vinculada a la 22a edició de Relats en Femení – Premi de Relats.

2) Participació

Pot participar en el concurs qualsevol persona física de 16 anys o més. En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho de les seves mares, pares o tutors/es.

Les persones participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin fotografiades.

L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

3) Requisits per participar-hi

Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (https://help.instagram.com/

Un requisit per prendre-hi part és que et facis seguidor/a de @bibsagradafamilia, @centrecivicsafa i etiquetar la fotografia amb #microconcursenfemeni2022.

Cada concursant pot publicar una fotografia a través del seu compte personal, sempre que tinguin relació amb el Premi de Relats Curts i que s’identifiquin amb l’etiqueta indicada. No es tindran en compte les fotografies efímeres penjades a la història, ni els vídeos.

4) Característiques de les imatges

Les persones participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni les descripcions obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.

Es pot utilitzar qualsevol filtre d’Instagram o altres aplicacions.

Les organitzadores del concurs es reserven el dret de desqualificar aquelles fotografies que puguin ser considerades ofensives o inoportunes segons el seu propi criteri.

5) Lliurament i presentació de treballs

El concurs s’iniciarà el dia 15 de desembre del 2021 h i finalitzarà el dia 15 de gener de 2022 a les 24 h. No s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà d’aquesta data.

6) Jurat

El premi del públic es decidirà a través d’una votació en línia, del 18 de gener al 20 de gener de 2022. Cada persona podrà emetre un vot per imatge, sense restricció del número d’imatges votades, a través del formulari que s’habilitarà al blog relatsenfemeni.cat.

El veredicte del jurat es donarà a conéixer mitjançant el blog el dia 21 de gener de 2022  i es comunicarà via Instagram a la persona guanyadora.

7) Premi

S’escollirà una única imatge guanyadora.

El premi consistirà en la inscripció gratuïta a un taller del Centre Cívic Sagrada Família (efectiu durant l’any 2022) i un lot de material cultural ofert per la Biblioteca Sagrada Família –Josep M. Ainaud de Lasarte)

El premi es lliurarà al guanyador/a en la mateixa cerimònia d’entrega del 22è Premi de Relats Curts – Relats en Femení, el dia 3 de març de 2022

8) Altres condicions

Les persones participants cedeixen expressament a les entitats organitzadores els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs.

Les organitzadores es reserven el dret de fer difusió i de publicar les imatges presentades al concurs a les seves pàgines a Internet i a les seves xarxes socials.

9) Participació

El fet de participar en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

 

Organitzen: Centre Cívic Sagrada Família i Biblioteca Sagrada Família-J.M. Ainaud de Lasarte